Kontakt : +421 908 342 600

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spoločnosť Anna Lechmanová - LB PRESS, právny nástupca Mgr. Milan Lechman, e-shop LeMari.sk spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Využívame zabezpečenie protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority (COMODO RSA Certification Authority). Komunikácia medzi Vami a našim e-shopom je tak šifrovaná bezpečnostným kľúčom tak, aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľských subjektoch a SZČO sa vyžaduje aj IČO, DIČ, obchodné meno. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Osobné údaje môže spotrebiteľ aktualizovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. 

Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej internetovej databázy, avšak pre potreby účtovníctva sa uchovávajú fakturačné údaje v podobe faktúr po dobu, ktorú vymedzuje zákon o účtovníctve t.j. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Výnimkou je aj mazanie údajov v prípade reklamácií či súdnych sporoch a v takom to prípade Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť zo zákona.

Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru (ako napr. banky, UPS a Slovenská pošta). Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle zákona. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.

 

Zákonné spracovanie osobných údajov (nie je potrebný súhlas - vyplývajú zo zmluvno-právnych vzťahov)

Spoločnosť spracúva osobné údaje iba za účelom plnenia zákonných povinností, ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie objednávky, reps. zmluvy, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Fakturačné údaje sú poskytnuté doručovacím firmám, prípadne bankám, aby bolo možné naplniť zmluvný vzťah, t.j. zabezpečiť splnenie objednávky. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov v rámci archivácie dokladov, ktoré vymedzuje zákon o účtovníctve t.j. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


Registrácia na stránke LeMari.sk

Objednávka tovaru nie je podmienená registráciou. Objednávku je možné vykonať vyplnením fakturačných údajov. Registrácia je dobrovoľná a slúži najmä pre verných zákazníkov, ktorí chcú získať a uplatniť si Cashback (kredit obchodu), mať prehľad o svojich objednávkach, reklamáciách, zapnúť/vypnúť newsletter a pod. Keďže sa jedná o online obchod, registráciou získame aj my rovnaký prehľad o zadaných adresách, telefónom a e-mailovom kontakte, stavoch Vašich objednávok a kreditoch, IP adresy a stave Vášho aktuálneho prihlásenia (nezhromažďujú sa údaje o histórií prihlásení). Kontaktné informácie slúžia hlavne pre prípad zaslania nových obchodných podmienk alebo iných oficiálnych, právnych a zmluvných náležitostí. 

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár, kde poskytujete svoje meno a priezvisko, fakturačné údaje, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Heslo viete kedykoľvek meniť a my k nemu nemáme prístup. V prípade jeho zabudnutia, Vám systém vygeneruje nové a zašle na Váš e-mail.

Náš systém registrovaným zákazníkom umožňuje vykonávať akékoľvek zmeny, aktualizácie a zároveň si môžu stiahnuť záznam o všetkých uchovaných údajov v našom online systéme ako aj možnosť zrušenia konta a následné vymazanie dostupných informácií. To sa nevzťahuje na informácie potrebné pre účtovníctvo (mimo správy a databázy e-shopu), reklamácie, samotný súhlas so spracovaním osobných údajov a záznam o vymazaní. Tento záznam slúži pre účel kontroly a overenia, že nedošlo k zneužitiu systému treťou stranou. V prípade technických problémov nás kontaktujte na info@lemari.sk.


Newsletter LeMari.sk

Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách, súťažiach alebo akýchkoľvek iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Súhlas na jeho zasielanie môžete zapnúť pri registrácií, rovnako ho môžete aj vypnúť/zapnúť cez Váš online účet po prihlásení v sekcií odber noviniek. Pre zasielanie je potrebná registrácia.


Kontaktný formulár

Môžete využiť kontaktný formulár na našej stránke v sekcii "Kontakt", kde je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu a krstné meno (nie je potrebné zadávať celé meno). Alebo viete zaslať e-mail priamo na info@lemari.sk alebo využiť telefonický kontakt +421908342600. E-mailová komunikácia sa uchováva po dobu potrebnú pre naplnenie účelu kontaktovania. 


Uchovávanie a ochrana informácií

Internetový portál LeMari.sk neposkytuje informácie tretím stranám. Výnimkou sú doručovateľské služby a banky z dôvodu naplnenia zmluvy/objednávky. Tie sa riadia osobitnými zákonmi o spracovaní osobných údajov. Účtovníctvo sa spracuváva v systéme od spoločnosti Kros, a.s. a správa našej domény ako aj databáza sú pod zmluvným vzťahom so spoločnosťou WebSupport, s.r.o.. Tieto vzťahy sú ošetrené zmluvne s dôrazom na ochranu citlivých informácií. 


Cookies, analytika a Google AdWords

Ide o kumulované sledovanie návštevnosti našej stránky, ktoré majú informatívny charakter. Google Analytics a Google AdWords zhromažďuje tieto údaje do súborov štatistík, ako napríklad rebríček preferencií využívaného prehliadača užívateľov vo všeobecnosti či všeobecné demografické údaje alebo uskutočnených obchodoch a iných cieľov. Prehľad z akých stránok, resp. odkazov ste vstúpili na našu stránku, vstupná resp. výstupná stránka, počet navštívených stránok a pod. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 26 mesiacov.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka čomu si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania). Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.


Facebook, Instagram, Google+ a iné sociálne siete

V prípade, že sa stávate naším fanúšikom na Facebooku, Instagrame alebo na Google+, zverejňujete len Vami zvolené údaje cez nastavenie súkromia na Vašom účte. V takomto prípade nemáme žiaden vplyv na získané údaje, ide výlučne o všeobecné nastavenia sociálnych sietí a Vašich profilov. Rovnaký princíp platí aj pre zdieľanie a „like“ na Vašom profile. 


V prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Platí od 25. 05. 2018