Kontakt : +421 908 342 600

Dodacie a platobné podmienky

Krajiny kde expedujeme:

V súčasnosti expedujeme tovar len v rámci Slovenskej a Českej republiky. V prípade ak si želáte expedovať aj do inej krajiny prosím kontaktujte nás.

If you wish to ship in your country or you have more question, please contact us directly.


Vzorky tapiet a látok:

Vzhľadom na kvalitu, exkluzivitu a cenu produktov na našej stránke Vám v prípade vážneho záujmu ponúkame možnosť zaslania vzoriek na zálohovú platbu. V pohodlí domova si môžete vybrať odtiene farby na dennom svetle a pri večernom osvetlení, prípadne ladenie farieb s obľúbeným nábytkom a pod.

Táto služba sa týka výlučne kategórií látky a tapety. Každá vzorka tapety /látky (ks) vo formáte A4 je v hodnote 1.00 EUR vrátane poštovného. Vzorky tapiet a látok vo veľkosti A4 alebo približnej poskytujú výrobcovia s vierou, že zákazník  tieto krásne kvalitné kúsky naozaj potrebuje. Majú svoju hodnotu a v prípade zaplatenia zálohy ich môžete použiť aj na dekorácie (napr. zaramovať si ich a pod.)

O zálohovú sumu resp. zálohu Vám znížime platbu (dáme zľavu) Vašej následujúcej objednávky pre tieto produkty. Maximálna suma na odrátanie zálohy za vzorky je 5.00 Eur pri objednávke tovaru tapiet alebo látok do 50.00 EUR. Vyššie objednávky tovaru budú posudzované individuálne. 

V prípade záujmu o vzorky nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@lemari.sk s kódom a názvom produktu a uvedením adresy.


Možnosti platby:

1. Dobierkou: zaplatíte prepravcovi pri prijatí zásielky. Cena dobierky je 1.00 EUR pre Slovenskú republiku a 2.00 EUR pre Českú republiku, pripočítava sa do ceny prepravného. 

2. Platba prevodom na účet: zaslaním celej čiastky na účet v Tatra banke. 

IBAN: SK57 1100 0000 0029 4006 9381 

Objednávka bude expedovaná až po prijatí platby. O odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom.

Tovar je rezervovaný po dobu 5 dní, preto prosím uhraďte platbu do 3 dní od zaslania objednávky.

Taktiež prosím uveďte:

   Variabilný symbol: Číslo objednávky

   Informácie pre príjemcu: Meno kupujúceho


*Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky zálohovou platbou.


*Zľavy nie sú kombinovateľné. Registrovaní zákazníci si môžu uplatiť svoj CASHBACK kredit a získať nový 


Dodacie podmienky:


Cena prepravy je 4.00 EUR pre Slovenskú republiku. 

Cena prepravy je 10.00 EUR pre Českú republiku. 

Pri objednávke nad 80.00 EUR je poštovné zdarma pre Slovenskú republiku aj Českú republiku. 


Využívame služby Slovenskej pošty alebo zmluvného partnera Slovak Parcel Service, s. r. o. (UPS)

Tovar sa snažíme expedovať  zo skladu v nasledujúci deň odo dňa prijatia objednávky. Doručenie UPS kuriérom trvá cca 2 dni. Prípadné zmeny je preto potrebné hlásiť do nasledujúceho dňa.

Pripravili sme pre Vás možnosť objednávky tovaru, ktorý nie je skladom. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je skladom ani na ceste je potrebné  vzájomné odsúhlasenie z technických dôvodov, tovar je tak dodávaný do 40 dní odo dňa odsúhlasenia objednávky. 

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. V prípade objednania kombinácie tovaru na sklade, na ceste a na objednávku je tovar expedovaný po prijatí kompletného tovaru na sklad, a teda celá objednávka je zaslaná spolu v jednej expedícií. V prípade ak si zákazník želá na vlastný podnet objednávku rozdeliť do viacerých expedícií, objednávka sa rozdelí a posudzuje ako dve nezávislé. Zákazník v takomto prípade súhlasí s uplatnením práva na vrátenie tovaru v rámci 14 dní na každý balík/expedíciu osobitne.

V prípade zaslania na dobierku, je zákazník povinný túto zásielku prebrať. V prípade neprevzatia dodávky si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu nákladov spojených s prepravou a manipuláciou vo výške 5 EUR kupujúcim. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

Kupujúci je povinný dodaný tovar a faktúru - daňový doklad, po ich prevzatí prezrieť a prípadné zjavné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dníTo platí predovšetkým na prípady, kedy dodaný tovar nesúhlasí s obsahom dodacieho listu alebo dodací list nie je správne vyplnený. V oznámení je kupujúci povinný vady špecifikovať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.!!!Dôležite!!!

Zmluvný prepravca Slovak Parcel Service, s. r. o. (UPS) odovzdá príjemcovi -kupujúcemu zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku a v prípade dobierky, po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy. Prevzatie zásielky príjemca - kupujúci potvrdí svojím podpisom.

Reklamáciu podáva príjemca spoločnosti UPS vždy písomne. Nahlásenie oneskorene dodanej zásielky, poškodenie alebo úbytky zo zásielky podáva príjemca spoločnosti UPS písomne v nasledujúci pracovný deň po dodania zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady nie je možné uplatniť reklamáciu.

Nahlásenie straty zásielky podáva príjemca spoločnosti UPS písomne 2 pracovných dní nasledujúcich po plánovanom(garantovanom) čase dodania zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia nieje možné uplatniť reklamáciu.

Príjemca je povinný v prípade poškodenia zásielky uchovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu spoločnosti UPS a vyhotovenia foto dokumentácie.

Po nahlásení poškodenia alebo straty zásielky, prípadne chýbajúcej časti zásielky príde zodpovedný pracovník spoločnosti UPS spísať škodový protokol a vyhotoviť foto dokumentáciu. Spísanie škodového protokolu sa nepovažuje za reklamáciu.Príjemca uplatňuje písomnú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia poškodenia zásielky prípadne straty alebo úbytku zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo odosielateľa, prípadne príjemcu zásielky na uplatnenie reklamácie.

Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým: číslo zásielky, popis vady, alebo poškodenia zásielky,označenie obsahu zásielky, výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody.

Ďalej k písomnej reklamácii je potrebné pripojiť doklad o obsahu zásielky (dodací list,objednávka a pod.). Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní po dodaní potrebných dokladov.