Kontakt : +421 908 342 600

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spoločnosť LeMari Interiors s.r.o., e-shop LeMari.sk spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Využívame zabezpečenie protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority (COMODO RSA Certification Authority). 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľských subjektoch a SZČO sa vyžaduje aj IČO, DIČ, obchodné meno. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. 

Zákonné spracovanie osobných údajov (nie je potrebný súhlas - vyplývajú zo zmluvno-právnych vzťahov)

Spoločnosť spracúva osobné údaje iba za účelom plnenia zákonných povinností, ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie objednávky, reps. zmluvy, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov v rámci archivácie dokladov, ktoré vymedzuje zákon o účtovníctve t.j. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Registrácia na stránke LeMari.sk

Objednávka tovaru nie je podmienená registráciou. Objednávku je možné vykonať vyplnením fakturačných údajov. Registrácia je dobrovoľná a slúži najmä pre verných zákazníkov, ktorí chcú získať a uplatniť si Cashback (kredit obchodu), mať prehľad o svojich objednávkach, reklamáciách, zapnúť/vypnúť newsletter a pod. Kontaktné informácie slúžia hlavne pre prípad zaslania nových obchodných podmienkach alebo iných oficiálnych, právnych a zmluvných náležitostí. 

Náš systém registrovaným zákazníkom umožňuje vykonávať akékoľvek zmeny, aktualizácie, stiahnuť  záznam o uchovaných údajov v online systéme, zrušenie konta a vymazanie údajov. Výmaz sa nevzťahuje na fakturačné údaje potrebné pre účtovníctvo (mimo správy a databázy e-shopu), súhlas so spracovaním osobných údajov a záznam o vymazaní. Tento záznam slúži pre účel kontroly a overenia, že nedošlo k zneužitiu systému treťou stranou. Výnimkou je aj mazanie údajov v prípade reklamácií či súdnych sporoch a v takom to prípade Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť zo zákona.

Newsletter LeMari.sk

Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách, súťažiach alebo akýchkoľvek iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Súhlas na jeho zasielanie môžete zapnúť pri registrácií, rovnako ho môžete aj vypnúť/zapnúť cez Váš online účet po prihlásení v sekcií odber noviniek. Pre zasielanie je potrebná registrácia.

Kontaktný formulár

Môžete využiť kontaktný formulár na našej stránke v sekcii "Kontakt", kde je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu a krstné meno (nie je potrebné zadávať celé meno). Alebo viete zaslať e-mail priamo na info@lemari.sk alebo využiť telefonický kontakt +421908342600. E-mailová komunikácia sa uchováva po dobu potrebnú pre naplnenie účelu kontaktovania. 

Uchovávanie a ochrana informácií

Internetový portál LeMari.sk neposkytuje informácie tretím stranám. Výnimkou sú doručovateľské služby a banky z dôvodu naplnenia zmluvy/objednávky. Tie sa riadia osobitnými zákonmi o spracovaní osobných údajov. Účtovníctvo sa spracováva v systéme od spoločnosti Inver® s.r.o. a spoločnosťou Gewin, s.r.o., správa našej domény ako aj databáza sú pod zmluvným vzťahom so spoločnosťou WebSupport, s.r.o.. Tieto vzťahy sú ošetrené zmluvne s dôrazom na ochranu citlivých informácií. 

Cookies, analytika a Google AdWords

Ide o kumulované sledovanie návštevnosti našej stránky, ktoré majú informatívny charakter. Google Analytics a Google AdWords zhromažďuje tieto údaje do súborov štatistík, ako napríklad rebríček preferencií využívaného prehliadača užívateľov vo všeobecnosti. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 26 mesiacov.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Facebook, Instagram, Google+ a iné sociálne siete

V prípade, že sa stávate naším fanúšikom na Facebooku, Instagrame alebo na Google+ a iných sociálnych sieťach zverejňujete len Vami zvolené údaje cez nastavenie súkromia na Vašom účte.